lördag, december 16, 2006


inte så märkvärdigt..men...
Stora gratulationer till my man Jonas ebbeson a.k.a joppe, joni, koppe, jolle, ebbe, joppo..(kärt barn har många namn)
Han fyller 20 ååår idag ..Grattis säger vi på nuskajagblibrapaattrita redaktionen

Inga kommentarer: